Continuïteit

 

STULLP wil d.m.v. terugkerende activiteiten de band tussen het dorp Burgwerd
en de dichter Tsjêbbe Hettinga onder de aandacht houden. Daarnaast wil de
stichting blijven ijveren voor een intensievere samenwerking tussen de
verschillende culturele verenigingen in het dorp met als doel het versterken van
de dorpsgemeenschap.

Door de ervaringen uit deze voorstellingen leren de deelnemers te denken in
mogelijkheden en door de unieke samenwerking ontstaan er kansen voor andere
vormen van performen en een grotere verbondenheid in het dorp.

Het door beeldhouwer Peter Hein gemaakte decorobject krijgt een blijvende
plaats in het dorp.

Er zullen één keer in de twee jaar activiteiten worden georganiseerd die blijvend
voortborduren op de samenwerking tussen de culturele verenigingen in het dorp

waarbij de combinatie van diverse kunstvormen centraal blijft staan, zoals die in
het project “Sjen yn it tsjuster” voor het eerst gestalte krijgen.

Bij deze activiteiten zal aansluiting worden gezocht bij de projecten van Nynke
Rixt Juckema en “Burchwert Skimerdoarp”.

Bij de vervolgactiviteiten zal de dorpsgemeenschap bij de ontwikkeling,
organisatie en uitvoering zoveel mogelijk worden betrokken.

De vervolgactiviteiten zullen altijd de naam dragen van Tsjêbbe Hettinga.

Een concreet blijvend gevolg van het projekt is het verschijnen in 2017 van een
boek met verhalen van (oud-) Burgwerders over hun tijd met Tsjêbbe in het
Burgwerd van de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Het boek zal worden
uitgegeven door de uitgeverij De Ryp van de Gerben Rypma Stichting.

 

Plannen in de periode van 2018 – 2020 zijn:

  • Opvoering van “Onder het Melkwoud” van Dylan Thomas in een Friesevertaling van Tsjêbbe Hettinga.

  • Muziek op gedichten van Tsjêbbe Hettinga door muzikanten uit Burgwerd.

  • Lezingen over de rol van het Friese platteland in de gedichten van Hettinga.

  • Tentoonstelling van beeldende kunst door kunstenaars uit de omgeving in combinatie met vluchtelingen/asielzoekers/statushouders met als thema “thús”.

  • Nachtwandelingen met poëzie.

Om de samenwerking tussen de diverse culturele verenigingen te bevorderen
zullen er workshops worden georganiseerd om te leren hoe de verschillende
kunstvormen succesvolle combinaties kunnen vormen, b.v. muziek, toneel,
literatuur, schilderkunst, beeldende kunst en fotografie. Deze workshops
zullen worden verzorgd door de meewerkende jonge theatermakers,
fotografe en beeldende kunstenaars. Hierdoor leren de deelnemende
amateurs met andere ogen kijken naar mogelijkheden met als gevolg hogere
kwaliteit en mogelijk nieuwe instroom van talentvolle jongeren voor de
betrokken verenigingen.

Hierdoor blijft Burgwerd bekend als het geboortedorp van Tsjêbbe Hettinga
en krijgen de verenigingen en de gehele gemeenschap nieuwe impulsen die
het ook aantrekkelijk maken voor jongeren.

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar