Organisatie

 

Ten behoeve van de organisatie is een Stichting in het leven geroepen bestaande uit een aantal  vertegenwoordigers van verenigingen uit Burgwerd en een aantal Burgwerders op persoonlijke titel. De stichting draagt de naam STULLP: Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten.

Het bestuur bestaat uit:

  • Lisette Meindersma, namens Stichting Dorpsbelang

  • Anneke Sieperda, namens Toneelvereniging Nij Libben

 

Leden op persoonlijke titel:

  • Liskje Flapper, secretaris

  • Greetje Toering, penningmeester

  • Theun Ram, voorzitter

  • Folkert Wijnia, de contactpersoon voor het muziekkorps Excelsior

  • Johannes Monsma, de contactpersoon voor de Stichting Dorpshuis Doniahûs

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar