Samenwerking

 

Binnen dit project zal intensief worden samengewerkt met Dorpsbelang, met name daar waar het de activiteiten betreft die binnen Burgwerd worden ontplooid om van Burgwerd een “skimerdoarp” te maken. Hierdoor zal het project passen binnen het programmaonderdeel ‘Feel the Night’ van KH Leeuwarden/Fryslân 2018.

Ook is er overleg met de gemeente SúdWest-Fryslân om de mogelijkheden van gezamenlijke voorbereiding en fondsenwerving te onderzoeken. Met Vluchtelingenwerk zijn er contacten over mogelijke inzet van vluchtelingen als vrijwilliger. Daarbij gaat het over het inzetten van asielzoekers/statushouders die wonen in de omgeving. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het creatieve gedeelte en ingezet worden op logistiek/organisatorische aspecten. Medio juli 2017 zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Verder wordt er samengewerkt met BUOG en Tresoar. Door de samenwerking met professionele theatermakers van BUOG leren de spelers van de toneelvereniging en leden van het muziekkorps buiten de
gebaande paden te denken. Dit zal zorgen voor nieuwe creatieve ideeën in de toekomst.

Daarnaast vindt er overleg plaats met Keunstwurk en STAF. Met de Gerben Rypma Stichting wordt samengewerkt voor de uitgave van het boek.

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar